Ειδική Αγωγή

Ως Ειδική Αγωγή ορίζεται η παροχή εξατομικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών σε μαθητές που παρουσιάζουν Δυσκολίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μέσω προγραμμάτων ειδικής αγωγής ωφελούνται οι μαθητές που παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση, αυτισμό αλλά και μαθητές με Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία κ.α.

Πως θα διακρίνεται εάν το παιδί σας χρειάζεται υποστήριξη μέσω προγράμματος ειδικής αγωγής:

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας:

 • Δεν αναγνωρίζει τα χρώματα.
 • Δεν αναγνωρίζει τα βασικά σχήματα (κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, παραλληλόγραμμο).
 • Δεν γνωρίζει τις έννοιες της σύγκρισης (μικρότερο-μεγαλύτερο, μακριά-κοντά, μακρύ-κοντό και άλλα).
 • Δεν αναγνωρίζει ή δεν χρησιμοποιεί τις έννοιες του χώρου και του χρόνου (κοντά, μακριά, ψηλά, χαμηλά, μεταξύ, πριν, μετά, χτες, σήμερα).
 • Δεν γνωρίζει τις βασικές εννοιολογικές ομάδες (φρούτα, λαχανικά, οχήματα, ρούχα, μαγειρικά σκεύη και άλλα).

Για παιδιά Σχολικής Ηλικίας:

 • Συγχέει γράμματα (β-δ, φ-θ, π-τ, κ-χ και άλλα).
 • Συγχέει αριθμοί.
 • Πραγματοποιεί καθολική γραφή (3 αντί για ε).
 • Αντιστρέφει ή παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 • Η ορθογραφία είναι φτωχή.
 • Απουσιάζουν τα σημεία στίξης
 • Η γενική εικόνα του γραπτού είναι κακή

Η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος  μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τις δυσκολίες μάθησης του παιδιού και να αναλάβει τη θεραπεία εφόσον το ζητήσει.