Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φώνηση) και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Συγκεκριμένα:

 • Επικοινωνία: Είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Απαιτεί τις ικανότητες της κατανόησης και της έκφρασης του προφορικού και του γραπτού λόγου.

 • Λόγος: είναι η ικανότητα της αναγνώρισης των λέξεων/εννοιών που ακούει ένα άτομο στο περιβάλλον και η ικανότητα συνδυασμού των λέξεων αυτών (ουσιαστικά, ρήματα, άρθρα κ.λ.π.) για το σχηματισμό προτάσεων και τη σωστή χρησιμοποίηση τους.

 • Ομιλία: είναι η ικανότητα συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, τη σωστή ποιότητα της φωνής και τον ομαλό ρυθμό.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη συναισθηματική  ολοκλήρωση του ατόμου και στην κοινωνικοποίησή του. Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού – ενήλικα σε αυτούς τους τομείς.

Ενδεικτικές συμπεριφορές του παιδιού που μπορεί να σημαίνουν διαταραχή του λόγου ή της ομιλίας:

 • Δεν έχει καθαρή ομιλία και δε γίνεται εύκολα αντιληπτό από πρόσωπα που δεν το βλέπουν συχνά.

 • Το παιδί δεν κατανοεί πάντα αυτό που του λέτε, δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στις οδηγίες που του δίνετε και στις προσπάθειες που κάνετε να επικοινωνήσετε μαζί του.

 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο δεν συνάδει με την χρονολογική του ηλικία.

 • Κάνει στερεοτυπικές, μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος, των άκρων ή του κεφαλιού.

 • Δεν διατηρεί τη βλεμματική επαφή με τον συνομιλητή του.

 • Το παιχνίδι του είναι μηχανικό και όχι συμβολικό. Ασχολείται με ιδιόρρυθμο – στερεοτυπικό τρόπο με τα αντικείμενα και τα παιχνίδια του.

 • Δυσκολεύεται στη ροή της ομιλίας του, π.χ. «μπλοκάρει» στον πρώτο ήχο της λέξης ή επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή, ολόκληρη τη λέξη ή και τη φράση.

 • Έχει δυσκολίες στο γραπτό λόγο, δηλαδή στην ανάγνωση και στη γραφή.

Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Λογοθεραπευτές του ProΛΟΓΟΣ:

Η προσφορά του λογοθεραπευτή εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την αποκατάσταση της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

 • Αρθρωτικές διαταραχές

 • Φωνολογικές διαταραχές

 • Δυσαρθρία

 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση

 • Βαρηκοΐα – κώφωση

 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)

 • Μαθησιακές δυσκολίες

 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

 • Διαταραχές φωνής

 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)

 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες

 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Η επιστημονική ομάδα του ProΛΟΓΟΣ μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τις δυσκολίες στην εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου του παιδιού και του ενήλικα και να αναλάβει τη θεραπεία εφόσον αυτό χρειαστεί.